душевен

душевен
душѐв|ен, -на, -но <-ни>
прил dell'ànima, spirituàle, mentàle

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • душевен — прил. психичен, вътрешен, духовен, нравствен, морален …   Български синонимен речник

 • душевен мир — словосъч. душевност, психика, психология, душа, преживяване, вътрешен мир …   Български синонимен речник

 • Клычков, Сергей — (псевдоним Сергея Антоновича Лешенкова) [1889 ] поэт и беллетрист. Род. в д. Дубровки, Тверской губ., в семье кустаря сапожника, Печататься начал в 1909. К. один из наиболее ярких представителей кулацкой литературы (см.). До 1925 Клычков пишет… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Клычков — Сергей (псевдоним Сергея Антоновича Лешенкова) (1889 ) поэт и беллетрист. Р. в д. Дубровки, Тверской губ., в семье кустаря сапожника, Печататься начал в 1909. К. один из наиболее ярких представителей кулацкой литературы (см.). До 1925 Клычков… …   Литературная энциклопедия

 • Ковалевский, Иван Ефимович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ковалевский. Иван Ковалевский …   Википедия

 • атавистички — (лат atavus) наследен од предците (во телесен или душевен поглед), прадедовски …   Macedonian dictionary

 • атараксија — (грч ataraxia) состојба без страсти, душевен мир (идеал на мудреците) …   Macedonian dictionary

 • брадифразија — (грч. bradys, phrasis зборување) мед. отежнат говор поради некој душевен недостаток …   Macedonian dictionary

 • еротика — (грч. eros) 1. љубовна поезија литература во целиот душевен и сетилен живот е сосредоточен на половата љубов 2. сетилност, сетилна љубов, љубовна страст, сладострастие, похота …   Macedonian dictionary

 • интелектуален — (лат. intellectualis) 1. душевен, духовен, разумски, умствен, што му припаѓа или се однесува на интелектот 2. фил. натсетилен, до кој се дошло со размислување …   Macedonian dictionary

 • квиетизам — (лат. quies, quiets мир) 1. мистично религиозно филозофско учење според кое со откажување од се што е овоземно и со самонабљудување се постигнува душевен, блажен мир 2. немарно, пасивно однесување кон животот околу себе рамнодушност,… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”